Jdi na obsah Jdi na menu
 

VOP

Subjekt: Jan Schinko jr., fotograf, České Budějovice. IČ: 08096775. DS: ebgeeqn. Obor činnosti: Fotografické služby.

 

1. FOTOSCHINKOVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SVATBY

I. Fotografování svatby je závazně rezervováno na volný termín fotografa po vzájemné domluvě nebo zaslání objednávky. Klient objednávkou souhlasí s obchodními podmínkami fotografa. Zároveň je seznámen s autorským stylem fotografa (viz sekce Svatebni fotografie na tomto webu), souhlasí s ní a nemůže tak později reklamovat estetickou ani obsahovou kvalitu fotografií.

II. Ceny svatebních balíčků se mohou v průběhu roku měnit. Garantovaná je vždy částka platná v den objednávky.

III. V některých případech může být vyžadována záloha (zálohová faktura, 30% z ceny svatebního balíčku), která bude následně odečtena na faktuře z výsledné částky za focení. Pokud zákazník svatbu (nebo fotografa) zruší, je tato záloha nevratná. Úhrada v hotovosti není možná, vždy zasílám fakturu za provedené služby. Platba pouze bankovním převodem. Nejsem plátcem DPH.

IV. Fotografie ve velkém rozlišení zasílám po dokončení úprav přes internetové úložiště nebo přes hypertextový odkaz na soubor ke stažení z domény fotoschinko.cz. Zároveň je následně dodávám i na flash disku. U balíčků Základ a Standard není možné zaslat několik snímků dříve. U těchto balíčků zasílám pouze celý finální, zpracovaný a upravený balíček fotografií.

V. Malé fotografie na fotopapír z fotolabu u balíčků Základ nejsou v ceně, ale rád zajistím jejich výrobu. Standardní dodání upravených finálních fotografií (pokud není domluveno jinak) je do 14 dní.

VI. Finální snímky jsou autorským výběrem fotografa. klient si z nich následně vybírá fotky k tisku, fotografovi pošle (mailem, nikoliv přes sociální sítě) jejich čísla a požadované velikosti. Všechny fotografie prochází úpravou – ořez, jas, kontrast, odstín, sytost, stíny, světla, vyvážení barev a celkové doladění. Portrétní fotografie novomanželů jsou navíc i pečlivě retušovány – drobné kosmetické vady a další rušivé elementy na snímku. Ostatní svatební fotografie, včetně fotografií z obřadu, nejsou retušovány. 

VII. Neupravené fotografie se neposkytují. Dodatečně požadované fotografie mimo oficiální výběr nemusí být poskytnuty. Pokud je fotograf přesto dodá, vyhrazuje si právo úkony s nimi související zpoplatnit dle jejich počtu a náročnosti úprav. Tyto dodatečné úkony nejsou v ceně objednaného svatebního balíčku a budou fakturovány zvlášť. Nevztahuje se na ně domluvený termín dodání jako u fotografií oficiálního výběru (obvykle do 14 dnů).

VIII. Fotograf neručí za finání počet fotografiií v případě, že nastane špatné počasí nebo bude méně času na focení. V takových případech nemá zákazník nárok na snížení ceny za objednanou službu.

IX. Zákazník je srozuměn se skutečností, že pokud se svatba koná za nepříznivého počasí kdesi na chatě v Dolním Hvozdu, nemůže po fotografovi požadovat vizuální kvalitu fotek jako při západu slunce na zámcích na Loiře. Roční období a aktuální počasí má velký vliv na barevnost i atmosféru exteriérových fotografií. Zákazník zvolením svatby (příprav, obřadu, portrétů, hostiny apod.) na opticky nevhodném místě značně ovlivní vizualitu fotografií.

X. Zákazník poskytne fotografovi dostatečný časový prostor (minimálně 45 minut) na tvorbu párových fotografií. V opačném případě nelze očekávat předpokládané množství TOP portrétních fotografií novomanželů.

XI. Webovou galerií v jednotlivých balíčkách ceníku se rozumí složka na stránkach FotoSchinko v sekci Svatební fotografie v počtu max. 36 snímků, které vybírá fotograf. Tato galerie může být po domluvě i neveřejná s přístupem na heslo. V takovém případě však bude po půl roce z webu FotoSchinko odstraněna. 

XII. Není-li předem domluveno jinak, může fotograf použít fotografie novomanželů k reklamní prezentaci na webu, Facebooku a Instragramu.

XIII. V okresech České Budějovice a Český Krumlov doprava vždy zdarma. Není-li v balíčku uvedena doprava daného okresu nebo kraje, bude k ceně připočteno dopravné 8 Kč za 1 km. Platí pro svatební den. Dopravné 8 Kč za 1 km se vztahuje i na instalaci fotokoutku den předem (pokud to je v časových možnostech fotografa).

XIV. Předsvatební schůzka. U balíčků Základ je setkání možné pouze v Českých Budějovicích nebo Českém Krumlově. U balíčků Standard i v místě svatby, pokud je v okrese CB a CK. U balíčku Maxi je setkání v ceně  po celém Jihočeském kraji v místě svatby, nebo i jinde po vzájemné dohodě. Předsvatební schůzka v Jihočeském kraji na jiném místě než v místě svatby je možná, ale fotograf má právo ji odmítnout. Stejně jako schůzku mimo Jihočeský kraj. Předsvatební schůzka trvá max. 90 minut, za každou další započatou hodinu si bude fotograf účtovat částku 1 000 Kč.

XV. Zvolený balíček zahrnuje počet hodin, po který je fotograf na svatbě. Tento počet hodin zahrnuje také všechny přesuny a přejezdy, které vyplývají z programu konkrétního svatebního dne.

XVI. Fotograf má právo dle situace a požadavků zákazníka povolat na svatbu svoji asistentku, tento úkon neovlivňuje konečnou cenu objednané služby.

XVII. Fotograf si vyhrazuje právo na půlhodinovou přestávku u balíčku Maxi. Ke každému předem vybranému balíčku si může zákazník na místě svatby doobjednat maximálně dvě hodiny fotografování navíc. Tyto hodiny navíc však fotograf nemusí poskytnout.

XVIII. Fotokoutkem instalovaným na svatbě se rozumí místo na fotografování portrétů a menších skupin. Je vybaveno červeným kobercem, bílým pozadím a osvětlovacími softboxy. Podmínkou je stálý přívod elektřiny a vodorovný terén. Na velkých svatbách obsluhuje fotokoutek asistentka. Fotografie se na místě netisknou. Nahrávají se po zpracování v náhledové kvalitě na web fotoschinko.cz do části Fotokoutky. Zde mohou býti přístupné pod heslem. Konkrétní snímek v tiskovém rozlišení pak na vyžádání posíláme hostům e-mailem. Na snímcích z fotokoutku nejsou prováděny retuše.

XIX. Dle zákona č. 121/2000 Sb. je autor, tedy fotograf, držitelem autorských práv. Objednáním a zaplacením služeb nabývá zákazník vlastnická práva k hotovým fotografiím. Autorská práva však patří pouze autorovi a jsou nepřevoditelná na jinou osobu (§ 26, odstavec 1 zákona č. 121/2000 Sb. Pokud není výslovně ujednáno jinak, není možné fotografie dále poskytovat, prodávat nebo používat pro výdělečné či prezentační účely třetích stran.

XX. Vybrané fotografie do velikosti až 45 x 32 cm jsou vytištěny (není-li předem domluveno jinak) na matné křídě (250g). Fotograf neručí za barevnost a kvalitu fotografií, které si zákazník pošle vytisknout třetí straně. Fotograf ručí pouze za fotografie, které si zákazník nechá vytisknout jeho prostřednictvím a které mu fotograf sám dodá. Jejich základní počty jsou uvedeny v jedn. balíčkách ve Svatebním ceníku FotoSchinko. Navýšení těchto počtů je za příplatek možné, fotograf si však vyhrazuje právo navýšení počtu fotografií pro tisk odmítnout.

 

2. FOTOSCHINKOVŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REPORTÁŽE

I. Upravené fotografie (od 5 do 250 ks dle stráveného času na místě) zasílám přes internetové úložiště nebo přes hypertextový odkaz na soubor ke stažení z domény fotoschinko.cz. Dodání fotografií do 2 dnů, po dohodě možno i druhý den.

II. Všechny fotografie prochází úpravou – ořez, jas, kontrast, odstín, sytost, stíny, světla, vyvážení barev a celkové doladění. Fotografie z akcí nejsou retušovány (kosmetické vady a další rušivé elementy na snímku), pokud není předem domluveno jinak.

III. Úhrada v hotovosti není možná, vždy zasílám fakturu za provedené služby. Platba pouze bankovním převodem. Nejsem plátcem DPH.

IV. Neupravené fotografie se neposkytují. Finální snímky jsou autorským výběrem fotografa. Dodatečně požadované fotografie mimo oficiální výběr nemusí být poskytnuty. Pokud je fotograf přesto dodá, vyhrazuje si právo úkony s nimi související zpoplatnit dle jejich počtu a náročnosti úprav. Tyto dodatečné úkony nejsou v ceně objednané služby a budou fakturovány zvlášť. Nevztahuje se na ně domluvený termín dodání jako u fotografií oficiálního výběru.

V. Fotokoutkem instalovaným na akci se rozumí místo na fotografování portrétů a menších skupin. Je vybaveno bílým pozadím a osvětlovacími softboxy. Podmínkou je stálý přívod elektřiny a vodorovný terén. Na velkých akcích pomáhá s obsluhou fotokoutku asistentka. Fotografie se na místě netisknou. Nahrávají se po zpracování v náhledové kvalitě na web fotoschinko.cz do části Fotokoutky. Zde mohou býti přístupné pod heslem. Konkrétní snímek v tiskovém rozlišení pak na vyžádání posíláme hostům e-mailem. Na snímcích z fotokoutku nejsou prováděny retuše. Cena za fotokoutek na akcích je odvislá od počtu hostů a celkového času.

VI. V okresech České Budějovice a Český Krumlov doprava u akcí zdarma. V ostatních regionech bude k částce připočteno dopravné 8 Kč za 1 km.

VII. Cenovou nabídku u maturitních plesů stanovuji individuálně dle počtu studentů a rozsahu programu. U složitějších reportáží bude cena stanovena dle náročnosti konkrétní akce.

 

Jan Schinko jr. | Svatební, reportážní a portrétní fotograf | FotoSchinko

Svatební, reportážní a portrétní fotograf