Jdi na obsah Jdi na menu
 

VOP

I. IDENTIFIKAČNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Subjekt: Jan Schinko jr., fotograf. Obor činnosti: Fotografické služby. Sídlo: Jan Schinko jr., Rudolfovská 118, 370 01 České Budějovice. IČ: 08096775. DS: ebgeeqn. Číslo účtu: 612096023/0300. Subjekt není plátce DPH. Registr. u Živn. úřadu Mag. města České BudějoviceTelefon: +420 776 771 000. E- mail: info@fotoschinko.cz. Internet: www.fotoschinko.cz.

 

II. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – SVATBY

1. Fotografování svatby je závazně rezervováno na volný termín fotografa po vzájemné domluvě nebo zaslání objednávky. Klient objednávkou souhlasí s obchodními podmínkami fotografa. Zároveň je seznámen s autorským stylem fotografa (viz sekce Svatební fotografie na tomto webu), souhlasí s ní a nemůže tak později reklamovat estetickou ani obsahovou kvalitu fotografií. Fotograf si vyhrazuje právo znát předem den a místo svatby. Na základě této informace zakázku i odmítnout.

2. Ceny svatebních balíčků se mohou v průběhu roku měnit. Garantovaná je vždy částka platná v den závazné objednávky.

3. V některých případech (např. frekventovaných sobotních termínech) může být vyžadována záloha (zálohová faktura, 40% z ceny svatebního balíčku), která bude následně odečtena na faktuře z výsledné částky za focení. V takovém případě bude svatba u fotografa závazně rezervována až po uhrazení této zálohové faktury. Pokud zákazník svatbu (nebo služby fotografa) zruší, je částka zálohy nevratná. Úhrada v hotovosti není možná, vždy zasílám fakturu za provedené služby. Platba pouze bankovním převodem. Nejsem plátcem DPH.

4. Fotografie ve velkém rozlišení zasílám po dokončení úprav přes internetové úložiště nebo přes hypertextový odkaz na soubor ke stažení z domény fotoschinko.cz. Zároveň je následně dodávám i na flash disku. U balíčků Mini a Standard není možné zaslat snímky s předstihem. U těchto balíčků zasílám pouze celý finální, zpracovaný a upravený balíček fotografií.

5. Standardní dodání upravených finálních fotografií (pokud není domluveno jinak) je 14 dní.

6. Finální snímky jsou autorským výběrem fotografa. Klient si z nich následně vybírá fotky k tisku, fotografovi pošle (mailem, nikoliv přes sociální sítě) jejich čísla a požadované velikosti. Všechny fotografie svatebních balíčků prochází úpravou – ořez, jas, kontrast, odstín, sytost, stíny, světla, vyvážení barev a celkové doladění. Portrétní párové fotografie novomanželů jsou navíc u balíčků Standard a Maxi retušovány. To zahrnuje odstranění drobných kosmetických vad a dalších rušivých elementů na snímku. Ostatní svatební fotografie, včetně fotografií z obřadu, nejsou retušovány.

7. Neupravené fotografie neposkytuji. Dodatečně požadované fotografie mimo oficiální výběr nemusí být poskytnuty. Pokud je fotograf přesto dodá, vyhrazuje si právo zpoplatnit úkony s nimi související dle jejich počtu a náročnosti úprav. Tyto dodatečné úkony nejsou v ceně objednaného svatebního balíčku a budou fakturovány zvlášť. Nevztahuje se na ně domluvený termín dodání jako u fotografií oficiálního výběru (obvykle do 14 dnů).

8. Fotograf neručí za finální počet fotografiií v případě, že nastane špatné počasí nebo bude méně času na focení (např. mnoho přesunů, čekání na hosty apod.). V takových případech nemá zákazník nárok na snížení ceny za objednanou službu.

9. Zákazník je srozuměn se skutečností, že pokud se svatba koná za nepříznivého počasí kdesi na chatě v Dolním Hvozdu, nemůže po fotografovi požadovat vizuální kvalitu fotek jako při západu slunce na zámcích na Loiře. Roční období a aktuální počasí má velký vliv na barevnost i atmosféru exteriérových fotografií. Zvolením svatby (příprav, obřadu, portrétů, hostiny apod.) na opticky nevhodném místě bude značně ovlivněna vizualita fotografií.

10. Zákazník poskytne fotografovi dostatečný časový prostor (minimálně 45 minut) na tvorbu párových fotografií novomanželů. V opačném případě nelze očekávat předpokládané množství TOP portrétních fotografií.

11. Webovou galerií v balíčkách Standard a Maxi se rozumí složka na stránkách FotoSchinko v sekci Svatební fotografie v počtu max. 36 snímků, které vybírá fotograf. Tato galerie může být po domluvě i neveřejná s přístupem na heslo. V takovém případě však bude po třech měsících ze stránek FotoSchinko odstraněna. Webová galerie u balíčku Mini je možná pouze za příplatek 500 Kč.

12. Není-li předem domluveno jinak, může fotograf použít fotografie novomanželů k reklamní prezentaci na webu, Facebooku a Instagramu.

13. V okresech České Budějovice a Český Krumlov je doprava vždy zdarma. Není-li v balíčku uvedena doprava daného okresu, bude k ceně připočteno dopravné 8 Kč za 1 km (platí pro svatební den). Dopravné 8 Kč za 1 km se vztahuje i na instalaci fotokoutku den předem (pokud to je v časových možnostech fotografa). Je-li v možnostech zákazníka zajištění parkovacích míst, fotograf si vyhrazuje právo (vzhledem k používanému množství techniky) na trvalé parkování co nejblíže k místu svatby.

14. Předsvatební schůzka. U balíčků Mini a Standard je setkání možné pouze v Českých Budějovicích nebo Českém Krumlově. U balíčku Maxi je setkání v ceně  po celém Jihočeském kraji v místě svatby, nebo i jinde (po vzájemné dohodě). Předsvatební schůzka v Jihočeském kraji na jiném místě než v místě svatby je možná, ale fotograf má právo ji odmítnout (stejně jako schůzku mimo Jihočeský kraj). Předsvatební schůzka trvá max. 90 minut, za každou další započatou hodinu si bude fotograf účtovat částku 1 000 Kč.

15. Zvolený balíček zahrnuje počet hodin, po který je fotograf na svatbě. Tento počet hodin zahrnuje také všechny přesuny a přejezdy, které vyplývají z programu konkrétního svatebního dne.

16. Fotograf má právo dle situace a požadavků zákazníka povolat na svatbu svoji asistentku, tento úkon neovlivňuje konečnou cenu objednané služby. Klient se zavazuje, v případě objednání Maxi, poskytnout fotografovi občerstvení.

17. U balíčku Maxi si fotograf vyhrazuje právo na půlhodinovou přestávku ve focení. Ke každému předem vybranému balíčku si může zákazník na místě svatby doobjednat maximálně hodinu fotografování navíc. Tuto hodinu navíc však fotograf nemusí poskytnout. Více než hodinu fotografování navíc je nutné domluvit s fotografem předem, tedy již při zaslání objednávky.

18. Fotokoutkem instalovaným na svatbě se rozumí místo na fotografování portrétů a menších skupin. Je vybaven červeným kobercem, bílým pozadím a osvětlovacími softboxy. Podmínkou je stálý přívod elektřiny 220V a zastřešený vodorovný terén. Fotografie se na místě netisknou. Nahrávají se po zpracování v náhledové kvalitě na web fotoschinko.cz do části Fotokoutky. Zde mohou být přístupné pod heslem. Konkrétní snímek v tiskovém rozlišení pak na vyžádání posíláme hostům e-mailem. Na snímcích z fotokoutku nejsou prováděny retuše. Vkládání názvu akce, loga nebo grafiky do fotek z fotokoutku je možný za příplatek, jehož výše se stanovuje dle počtu hostů resp. fotografií. K fotokoutku si může zákazník na místě svatby doobjednat maximálně hodinu fotografování navíc. Tuto hodinu navíc však fotograf nemusí poskytnout. Více než hodinu navíc je nutné domluvit s fotografem předem, tedy již při zaslání objednávky.

19. Dle zákona č. 121/2000 Sb. je autor, tedy fotograf, držitelem autorských práv. Objednáním a zaplacením služeb nabývá zákazník vlastnická práva k hotovým fotografiím. Autorská práva však patří pouze autorovi a jsou nepřevoditelná na jinou osobu (§ 26, odstavec 1 zákona č. 121/2000 Sb. Pokud není výslovně ujednáno jinak, není možné fotografie dále poskytovat, prodávat nebo používat pro výdělečné či prezentační účely třetích stran.

20. Vybrané fotografie do velikosti až 45 x 32 cm jsou vytištěny (není-li předem domluveno jinak) na matné křídě (250g). Malé fotografie 10 x 15 cm na matný nebo lesklý fotopapír ve fotolabu. Fotograf neručí za barevnost a kvalitu fotografií, které si zákazník nechá vytisknout třetí stranou. Fotograf ručí pouze za fotografie, které si zákazník nechá vytisknout od něho a které mu fotograf sám dodá. Jejich základní počty jsou uvedeny v jedn. balíčkách ve Svatebním ceníku FotoSchinko. Navýšení těchto počtů je za příplatek možné, fotograf si však vyhrazuje právo navýšení počtu fotografií pro tisk odmítnout.

21. Tisk fotografií ze svatebních balíčků z ceníku FotoSchinko je časově omezen. Tisk je možné realizovat maximáně do čtyř měsíců od dodání finálních fotografií fotografem zákazníkovi. Po uplynutí této doby může fotograf zprostredkovaní tisku odmítnout. Pokud přesto tisk fotografií zajistí, zákazník zaplatí částku za zprostředkování tisku a tisk fotografií.

22. Výběr fotografií do fotoknihy, jejich skladbu a grafiku vybírá a připravuje fotograf, nikoliv klient. Zákazník má právo rozhodnout o volbě fotografie na titulní stranu a na drobné korekce v návrhu (fotografie, grafika) vnitřních stran. Klient dostane ke korektuře dva návrhy titulní strany a náhled grafiky vnitřních stran fotoknihy. Korektura se odehrává prostřednictvím mailu či telefonu.

 

III. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – REPORTÁŽE

1. Upravené fotografie (do 250 ks dle stráveného času na místě) zasílám přes internetové úložiště nebo přes hypertextový odkaz na soubor ke stažení z domény fotoschinko.cz. Dodání fotografií dle dohody.

2. Všechny fotografie prochází úpravou – ořez, jas, kontrast, odstín, sytost, stíny, světla, vyvážení barev a celkové doladění. Fotografie z akcí nejsou retušovány (např. nejsou odstraněny kosmetické vady a další rušivé elementy na snímku), pokud není předem domluveno jinak.

3. Úhrada v hotovosti není možná, vždy zasílám fakturu za provedené služby. Platba pouze bankovním převodem. Nejsem plátcem DPH.

4. Neupravené fotografie neposkytuji. Finální snímky jsou autorským výběrem fotografa. Dodatečně požadované fotografie mimo oficiální výběr nemusí být poskytnuty. Pokud je fotograf přesto dodá, vyhrazuje si právo úkony s nimi související zpoplatnit dle jejich počtu a náročnosti úprav. Tyto dodatečné úkony nejsou v ceně objednané služby a budou fakturovány zvlášť. Nevztahuje se na ně domluvený termín dodání jako u fotografií oficiálního výběru.

5. Fotokoutkem instalovaným na akci se rozumí místo na fotografování portrétů a menších skupin. Je vybaven červeným kobercem, bílým pozadím a osvětlovacími softboxy. Podmínkou je stálý přívod elektřiny a vodorovný terén. Na velkých akcích pomáhá s obsluhou fotokoutku asistentka. Fotografie se na místě netisknou. Nahrávají se po zpracování v náhledové kvalitě na web fotoschinko.cz do části Fotokoutky. Zde mohou být přístupné pod heslem. Konkrétní snímek v tiskovém rozlišení pak na vyžádání posíláme hostům e-mailem. Na snímcích z fotokoutku nejsou prováděny retuše. Vkládání názvu akce, loga nebo grafiky do fotek z fotokoutku je za příplatek, jehož výše se stanovuje dle počtu hostů, resp. fotografií. Cena za fotokoutek na akcích je odvislá od počtu hostů a celkového času.

6. V okresech České Budějovice a Český Krumlov je doprava u akcí zdarma. V ostatních regionech bude k částce připočteno dopravné 8 Kč za 1 km.

7. Cenovou nabídku u maturitních plesů stanovuji individuálně dle počtu studentů a rozsahu programu.

8. U složitějších reportáží bude cena stanovena dle náročnosti konkrétní akce.

 

Jan Schinko jr. | Svatební, reportážní a portrétní fotograf | FotoSchinko

Svatební, reportážní a portrétní fotograf